Wyodrębnij elementy zagrażające Twojej infrastrukturze IT

Powszechnie wiadomo, że regularne oceny ryzyka związanego z IT są niezbędne zarówno dla bezpieczeństwa, jak i zgodności z przepisami. Jednak ich przeprowadzanie może być tak skomplikowane i kosztowne, że organizacje często je odkładają - co dramatycznie zwiększa ryzyko naruszenia danych i wysokich kar. Ale co by było, gdyby luki w zabezpieczeniach w Twoim środowisku zostały zidentyfikowane i ocenione automatycznie, a wszystkie zagrożenia zostały uporządkowane pod względem ważności, tak aby łatwo było zająć się najpierw tymi najbardziej krytycznymi?


Być może brzmi to zbyt dobrze, aby było prawdziwe, lecz właśnie to zapewniają raporty Netwrix Auditor z oceny ryzyka IT. Obejrzyj naszą szczegółową sesję i dowiedz się, jak za pomocą zaledwie kilku kliknięć możesz rozpocząć proces oceny ryzyka.

W E B I N A R

Podczas tego krótkiego warsztatu nauczysz się:

5 najczęstszych mitów dotyczących oceny zagrożeń IT

Kluczowych etapów w skutecznym programie oceny zagrożeń

W jaki sposób można łatwo zidentyfikować, nadać priorytety i zmniejszyć ryzyko

Prowadzący webinaru:

Damian Goluch

Business Development Manager

Bakotech Sp. z o.o.

Mateusz Duda

Presales Engineer

Bakotech Sp. z o.o.

© 2021 Netwrix Corporation

Privacy Policy | EU Privacy Policy | EULA

5 New Street Square, London EC4A 3TW | Phone: +44 (0) 203 588 3023

Corporate Headquarters: 300 Spectrum Center Drive, Suite 200 Irvine, CA 92618 | International: 1-949-407-5125

© 2021 Netwrix Corporation

Privacy Policy | EU Privacy Policy | EULA

5 New Street Square, London EC4A 3TW

Phone: +44 (0) 203 588 3023

Powszechnie wiadomo, że regularne oceny ryzyka związanego z IT są niezbędne zarówno dla bezpieczeństwa, jak i zgodności z przepisami. Jednak ich przeprowadzanie może być tak skomplikowane i kosztowne, że organizacje często je odkładają - co dramatycznie zwiększa ryzyko naruszenia danych i wysokich kar. Ale co by było, gdyby luki w zabezpieczeniach w Twoim środowisku zostały zidentyfikowane i ocenione automatycznie, a wszystkie zagrożenia zostały uporządkowane pod względem ważności, tak aby łatwo było zająć się najpierw tymi najbardziej krytycznymi?


Być może brzmi to zbyt dobrze, aby było prawdziwe, lecz właśnie to zapewniają raporty Netwrix Auditor z oceny ryzyka IT. Obejrzyj naszą szczegółową sesję i dowiedz się, jak za pomocą zaledwie kilku kliknięć możesz rozpocząć proces oceny ryzyka.

Wyodrębnij elementy zagrażające Twojej infrastrukturze IT

W E B I N A R

Podczas tego krótkiego warsztatu nauczysz się:

5 najczęstszych mitów dotyczących

oceny zagrożeń IT

Kluczowych etapów w skutecznym programie oceny zagrożeń

W jaki sposób można łatwo zidentyfikować, nadać priorytety i zmniejszyć ryzyko

Prowadzący webinaru:

Damian Goluch

Business Development Manager

Bakotech Sp. z o.o.

Mateusz Duda

Presales Engineer

Bakotech Sp. z o.o.

© 2021 Netwrix Corporation

Privacy Policy | EU Privacy Policy | EULA

5 New Street Square, London EC4A 3TW | Phone: +44 (0) 203 588 3023

Corporate Headquarters: 300 Spectrum Center Drive, Suite 200 Irvine, CA 92618 | International: 1-949-407-5125

© 2021 Netwrix Corporation

Privacy Policy | EU Privacy Policy | EULA

5 New Street Square, London EC4A 3TW

Phone: +44 (0) 203 588 3023