1-949-407-5125

Zarządzanie Active Directory

bez PowerShell

Szybkie i proste

Netwrix Auditor:

We never share your data. Privacy Policy

We never share your data. Privacy Policy

Śledź zmiany dotyczące usługi Active Directory i zasad grupy

• Śledź wszystkie zmiany dotyczące użytkowników AD, grup oraz uczestnictwa w grupach, jednostek organizacyjnych, uprawnień i obiektów zasady grupy.


• Wyszukuj kluczowe informacje na temat osób oraz czasu i miejsca zdarzeń, porównując stare wartości z nowymi, aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów i reagowanie na zdarzenia. 


Subskrybuj raporty, aby otrzymywać je regularnie w wiadomościach e-mail.

Zautomatyzuj śledzenie blokady kont

• Uzyskuj powiadomienia o zablokowaniu konta

• Rozpoznawaj główną przyczynę blokady

Szybciej rozwiązuj problemy dotyczące blokad

We never share your data. Privacy Policy

Usprawnij kontrolę logowania użytkowników

• Otrzymuj bieżące informacje o pomyślnym i niepomyślnym logowaniu 


• Odkrywaj przyczyny każdej nieudanej próby logowania


• Weryfikuj kontrole dostępu


• Przechowuj dane latami w ekonomicznym dwuwarstwowym magazynie danych

We never share your data. Privacy Policy

Wycofuj niechciane zmiany

• Uzyskuj alerty o zmianach w konfiguracjach AD


• Wycofuj niechciane zmiany, przywracając pożądany stan


• Przywracaj obiekty AD w całości lub zachowując ich atrybuty


• Ogranicz przestoje systemu do minimum

We never share your data. Privacy Policy

Monitoruj bieżące konfiguracje

• Porównuj bieżący stan usługi AD i jej obiektów, obiektów zasad grupy oraz ich ustawień ze znanymi wartościami odniesienia.


Regularnie sprawdzaj konfiguracje tożsamości i dostępu oraz z łatwością potwierdzaj, że są zgodne z zasadami wewnętrznymi.

We never share your data. Privacy Policy

Zautomatyzuj powiadomienia o wygaśnięciu hasła

• Ostrzegaj użytkowników o zbliżającym się wygaśnięciu hasła


• Uzyskuj powiadomienia o kontach tracących ważność


• Ogranicz nakłady pracy działu pomocy technicznej

We never share your data. Privacy Policy

Usprawnij śledzenie nieaktywnych kont użytkowników

• Uzyskuj automatyczne raporty dotyczące nieużywanych kont użytkowników


• Sprawdzaj, czy wszystkie nieaktywne konta są wyłączone


• Automatycznie dezaktywuj nieużywane konta użytkowników

We never share your data. Privacy Policy

©2019 Netwrix Corporation

300 Spectrum Center Drive, Suite 200 Irvine, CA 92618

1-949-407-5125

Zarządzanie Active Directory

bez PowerShell

Szybkie i proste

Netwrix Auditor:

We never share your data. Privacy Policy

Śledź zmiany dotyczące usługi Active Directory i zasad grupy

Zautomatyzuj śledzenie blokady kont

We never share your data. Privacy Policy

Usprawnij kontrolę logowania użytkowników

Wycofuj niechciane zmiany

We never share your data. Privacy Policy

Monitoruj bieżące konfiguracje

Zautomatyzuj powiadomienia o wygaśnięciu hasła

We never share your data. Privacy Policy

Usprawnij śledzenie nieaktywnych kont użytkowników

©2019 Netwrix Corporation

300 Spectrum Center Drive, Suite 200 Irvine, CA 92618