Logowania użytkowników i blokady kont


Nieaktywni użytkownicy i przeterminowane hasła


Zmiany w ustawieniach bezpieczeństwa z wartościami „przed” i „po”


Aktualne i poprzednie konfiguracje

Kompleksowe raporty o usłudze Active Directory na platformie Netwrix Auditor

Nigdy nie udostępniamy Twoich danych. Polityka prywatności

Ponad 70 predefiniowanych raportów

dotyczących szerokiego zakresu zdarzeń AD i konfiguracji

Łatwe tworzenie niestandardowych raportów AD

dostosowanych do potrzeb użytkownika

Możliwość eksportowania raportów do pliku PDF/CSV

i przechowywania ich przez wiele lat za pomocą dwupoziomowej pamięci (w bazie SQL + w postaci plików)

Raporty dot. zgodności z przepisami

pozwalają unikać kar za niezgodność

Informacje o platformie Netwrix Auditor

Netwrix Auditor to zunifikowana platforma do monitorowania i zarządzania, która zapewnia przekładalne na działania informacje o wszelkich zmianach, konfiguracjach i dostępie w środowiskach informatycznych chmury lub chmury hybrydowej.

Rozwiązanie stosowane przez ponad 160 000 specjalistów branży IT

Wdróż platformę Netwrix Auditor i dostosuj ją do swoich potrzeb

Na miejscu

W pełni obsługiwana platforma Microsoft Windows Server.

Wirtualne urządzenie

Rozwiązanie w pełni obsługiwane i testowane na hipervizorach Hyper-V i VMware.

Chmura

Odwiedź AWS Marketplace lub MS Azure, aby wdrożyć platformę Netwrix Auditor w chmurze.

Wypróbuj

Netwrix Auditor

i otrzymaj natychmiastowy dostęp do:

Ponad 200 raportów i alertów dotyczących ustawień, zmian, uprawnień i dostępu

Opcja cofnięcia niepożądanych zmian

Monitorowanie logowania użytkowników

Interaktywna wyszukiwarka danych inspekcji o działaniu podobnym do Google

Alerty o wygasaniu haseł

Śledzenie nieaktywnych użytkowników

Predefiniowane raporty dotyczące zgodności z wymogami RODO, PCI, HIPAA, SOX, GLBA, ISO

Raporty dot. blokad kont

Nagrywanie filmów przedstawiających aktywność użytkowników

Najlepszy produkt do usług Active Directory i zasad grupy oraz najlepsze oprogramowanie do inspekcji i zapewnienia zgodności z przepisami – 4 roku z rzędu.

Prowadzenie inspekcji to zazwyczaj dość trudne zadanie, szczególnie gdy jest realizowane ręcznie. Platforma Netwrix Auditor zapewnia dostęp do wszystkich szczegółów, które należy uwzględniać i pamiętać.

5/5 gwiazdek, produkt godny polecenia dla każdej firmy ze środowiskiem AD.

Softworks | ul. Bogusławskiego 18/186 | 01-923 Warszawa

tel. 22 8359247 fax. 22 8359248

info@softworks.pl

Logowania użytkowników i blokady kont


Nieaktywni użytkownicy i przeterminowane hasła


Zmiany w ustawieniach bezpieczeństwa z wartościami „przed” i „po”


Aktualne i poprzednie konfiguracje

Kompleksowe raporty o usłudze Active Directory na platformie Netwrix Auditor

Nigdy nie udostępniamy Twoich danych. Polityka prywatności

Ponad 70 predefiniowanych raportów

dotyczących szerokiego zakresu zdarzeń AD i konfiguracji

Łatwe tworzenie niestandardowych raportów AD

dostosowanych do potrzeb użytkownika

Możliwość eksportowania raportów do pliku PDF/CSV

i przechowywania ich przez wiele lat za pomocą dwupoziomowej pamięci (w bazie SQL + w postaci plików)

Raporty dot. zgodności z przepisami

pozwalają unikać kar za niezgodność

5 głównych raportów inspekcji usługi Active Directory

Zmiany w kontach użytkowników
Wszystkie zmiany w zasadach grupy
Członkowie grupy
Przypadki resetowania hasła przez administratora
Konta komputerów

Informacje o platformie Netwrix Auditor

Netwrix Auditor to zunifikowana platforma do monitorowania i zarządzania, która zapewnia przekładalne na działania informacje o wszelkich zmianach, konfiguracjach i dostępie w środowiskach informatycznych chmury lub chmury hybrydowej.

Wdróż platformę Netwrix Auditor i dostosuj ją do swoich potrzeb

Na miejscu

Wirtualne urządzenie

Chmura

Softworks | ul. Bogusławskiego 18/186 | 01-923 Warszawa

tel. 22 8359247 fax. 22 8359248

info@softworks.pl